Groby Wojenne
Na terenie małopolski
1216010-011
74
62
Kwatera założona jest na planie wydłużonego prostokąta i ogrodzona od strony południowej kamiennym murem z betonową nakrywą, a z pozostałych – stron kamiennymi słupami z betonową nakrywą, połączonymi parami żelaznych rur. Znajdujące się od strony północnej wejście zamykane jest dwuskrzydłową, kutą furtą. Główny element kwatery stanowi betonowy krzyż, umieszczony na dwustopniowym postumencie z kamiennych bloków, usytuowanym w linii południowego ogrodzenia. Wzdłuż ogrodzenia rosną jesiony, a w pobliżu pomnika głównego – dąb czerwony.
 
W kwaterze umieszczone zostały nagrobki w formie:
– betonowych steli zwieńczonych żeliwnym krzyżem maltańskim z motywem wieńca laurowego,
– betonowych steli zwieńczonych żeliwnym krzyżem maltańskim z motywem liści dębu,
– zakończonych dwuspadowo betonowych steli z niską, prostokątną żeliwną tablicą,
– zakończonych dwuspadowo, zwężających się ku górze betonowych steli z wysoką, żeliwną tablicą.
 
Pochowano tu 23 żołnierzy z armii austro-węgierskiej, 49 z armii niemieckiej i 2 z armii rosyjskiej, poległych lub zmarłych w okresie I wojny światowej. Znane są nazwiska 62 pochowanych.
  • Archiwum Państwowe w Krakowie, zespół Wojskowy Urząd Opieki nad Grobami Wojennymi Okręgu Korpusu V, sygn. GW 37, GW 61, GW 94.
  • R. Broch, H. Hauptmann, Zachodniogalicyjskie groby bohaterów z lat wojny światowej 1914–1915, przeł. J. Sznytka, Tarnów 1993, s. 182.
  • J. Drogomir, Polegli w Galicji Zachodniej 1914-1915 (1918): wykazy poległych i zmarłych pochowanych na 400 cmentarzach wojskowych w Galicji Zachodniej, T. 2, Tarnów 2002, s. 38-39 (fotografia archiwalna).
  • O. Duda, Cmentarze I wojny światowej w Galicji Zachodniej 1914-1918, Warszawa 1995, s. 200.
  • R. Frodyma, Cmentarze wojskowe z okresu I wojny światowej w rejonie Beskidu Niskiego i Pogórza, Warszawa 1985, s. 135.
  • R. Frodyma, Cmentarze wojenne z I wojny światowej na ziemi tarnowskiej, Krosno 2006, s. 66.
Nazwisko Imię Stopień Przynależność  
SCHRÖDER ALBERT GRENADIER Armia niemiecka
SCHNEIDER JOHANNES GRENADIER Armia niemiecka
JÜRS JULIUS GRENADIER Armia niemiecka
FRANZ ERNST FÜSILIER Armia niemiecka
BECKER HEINRICH FÜSILIER Armia niemiecka
MÄHLMANN GUSTAV FÜSILIER Armia niemiecka
HELLMICH PAUL FÜSILIER Armia niemiecka
HEMPEL FRITZ GRENADIER Armia niemiecka
KALWEIT ARNOLD KORPORAL Armia niemiecka
LULKA ISTVAN TRAIN-SOLDAT Armia austro-węgierska
HÖHNE OTTO GRENADIER Armia niemiecka
KUBAINSKI ALFONS FÜSILIER Armia niemiecka
BOCK ALFRED ERSATZ RESERVIST Armia niemiecka
SCHULDT ERNST WEHRMANN Armia niemiecka
LÜLING ALBERT FÜSILIER Armia niemiecka
WEINLICH ALEX GRENADIER Armia niemiecka
KRAUSE WILHELM GRENADIER Armia niemiecka
PILSTICKER WILHELM GEFREITER Armia niemiecka
KRÜGER II FRITZ FÜSILIER Armia niemiecka
TREPPING RICHARD FÜSILIER Armia niemiecka
LUCHTENBERG PAUL GRENADIER Armia niemiecka
BACHMANN KURT GRENADIER Armia niemiecka
BARTEL ALBERT GRENADIER Armia niemiecka
GUSINDE PAUL KORPORAL Armia niemiecka
KREBS OTTO OBERGRENADIER Armia niemiecka
ALBRECHT FÜSILIER Armia niemiecka
BOLZMANN PAUL GEFREITER Armia niemiecka
LOHSE ERNST GEFREITER Armia niemiecka
ZINDAR ARTHUR GRENADIER Armia niemiecka
SPIELBERG KURT GRENADIER Armia niemiecka
WEINEN BERNHARD GRENADIER Armia niemiecka
ZETSCHE FRIEDRICH GRENADIER Armia niemiecka
SCHWACH ALFONS FÜSILIER Armia niemiecka
BINSINGER ALFRED FÜSILIER Armia niemiecka
HESS EDGAR GRENADIER Armia niemiecka
MEIER JOHANN GEFREITER Armia niemiecka
FRITZ HUBERT GRENADIER Armia niemiecka
BERG ANTON OBERGRENADIER Armia niemiecka
ESSER KARL GRENADIER Armia niemiecka
MÜLLER III HEINRICH FÜSILIER Armia niemiecka
BÖTTGER GRENADIER Armia niemiecka
HOLTHOFF HEINRICH PIONIER Armia niemiecka
CRUX ANTON GRENADIER Armia niemiecka
WECKERT KARL GRENADIER Armia niemiecka
GURSCHKE EMIL KANONIER Armia niemiecka
SAREMBA GUSTAV OBERGRENADIER Armia niemiecka
STEGEMANN EMIL KRIEGS-FREIWILLIGER GRENADIER Armia niemiecka
BRÄUER MAX GRENADIER Armia niemiecka
WACHSMUTH RUDOLF ERSATZ RESERVIST GRENADIER Armia niemiecka
HÜTTE HEINRICH GRENADIER Armia niemiecka
ANTOL JOSEF KANONIER Armia austro-węgierska
KERN HUBERT INFANTERIST Armia austro-węgierska
HELMEÁN MIKLÓS HONVED Armia austro-węgierska
PETERFI ANTAL HONVED Armia austro-węgierska
LESTYAN DÉNÉS HONVED Armia austro-węgierska
ITYJM PÉTER HONVED Armia austro-węgierska
SZAVU JÁNOS HONVED Armia austro-węgierska
STRICZGŐRCY KISTARNOK INFANTERIST Armia austro-węgierska
SOFRON STEFAN INFANTERIST Armia austro-węgierska
NEMETYI PÁL HONVED Armia austro-węgierska
DEŘEWLYANKO DEMETER LANDSTURMMANN Armia austro-węgierska
VARGA PÁL HUSAR Armia austro-węgierska
Imię Nazwisko Stopień Przynależność Ilość
Armia austro-węgierska 10
Armia rosyjska 2