Groby Wojenne
Na terenie małopolski
1216020-003
122
37
Cmentarz założony jest na planie prostokąta o ściętych północno-wschodnich i południowo-wschodnich narożach i ogrodzony betonowymi słupami, połączonymi płotem z metalowych sztachet. Wejście znajdujące się od strony północno-zachodniej, zamykane jest jednoskrzydłową furtką z metalowych prętów. Główny element cmentarza stanowi pomnik w formie słupa zwieńczonego metalowym krzyżem. Na szczycie słupa znajdowała się pierwotnie kapliczka z płaskorzeźbą Heinricha Scholza, przedstawiającą Chrystusa ukrzyżowanego i rycerza na koniu.
 
Na cmentarzu znajdują się nagrobki w formie:
– dużego, żeliwnego, ażurowego krzyża lotaryńskiego, osadzonego na betonowym postumencie,
– dużego, żeliwnego, ażurowego krzyża łacińskiego z motywem miecza i wieńca laurowego, osadzonego na betonowym postumencie,
– małych, żeliwnych krzyży lotaryńskich, osadzonych na betonowych postumentach,
– żeliwnych krzyży łacińskich z datą „1915”, osadzonych na betonowych postumentach,
– żeliwnych krzyży maltańskich z motywem wieńca laurowego, osadzonych na betonowych postumentach.
 
Na nagrobkach umieszczone są owalne, emaliowane tabliczki z informacjami o pochowanych.
 
Pochowano tu 82 żołnierzy z armii austro-węgierskiej i 40 z armii rosyjskiej. Znane są nazwiska 37 pochowanych.
  • Archiwum Państwowe w Krakowie, zespół Wojskowy Urząd Opieki nad Grobami Wojennymi Okręgu Korpusu V, sygn. GW 52
  • R. Broch, H. Hauptmann, Zachodniogalicyjskie groby bohaterów z lat wojny światowej 1914–1915, przeł. J. Sznytka, Tarnów 1993, s. 264.
  • J. Drogomir, Polegli w Galicji Zachodniej 1914-1915 (1918): wykazy poległych i zmarłych pochowanych na 400 cmentarzach wojskowych w Galicji Zachodniej, T. 2, Tarnów 2002, s. 91-93.
  • O. Duda, Cmentarze I wojny światowej w Galicji Zachodniej 1914-1918, Warszawa 1995, s. 232.
  • R. Frodyma, Galicyjskie cmentarze wojenne. Przewodnik, T. 2., Pruszków 1997, s. 48-49.
  • R. Frodyma, Cmentarze wojenne z I wojny światowej na ziemi tarnowskiej, Krosno 2006, s. 98-99.
Nazwisko Imię Stopień Przynależność  
HORVATH LUDWIG Armia austro-węgierska
NOVAK GEORG INFANTERIST Armia austro-węgierska
DÖBÖR STEFAN INFANTERIST Armia austro-węgierska
SZUNYOG VANDELIN INFANTERIST Armia austro-węgierska
KESZLER JOHANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
LUKÁCS STEFAN INFANTERIST Armia austro-węgierska
KOVÁCS GEORG INFANTERIST Armia austro-węgierska
HAJDUS DEMETER HONVED Armia austro-węgierska
BORONY SÁNDOR HONVED Armia austro-węgierska
BURIAN THOMAS JÄGER Armia austro-węgierska
WIDLARZ JOSEF JÄGER Armia austro-węgierska
KACZMAR SIMON INFANTERIST Armia austro-węgierska
PRZYSTAL JOSEF INFANTERIST Armia austro-węgierska
SEMENSKI MICHAEL INFANTERIST Armia austro-węgierska
HUDAK ANDREAS INFANTERIST Armia austro-węgierska
HAGY PÁL HONVED Armia austro-węgierska
PAP GYÖRGY HONVED Armia austro-węgierska
BELUN PÉTER HONVED Armia austro-węgierska
SCHUSTER SÁNDOR HONVED Armia austro-węgierska
CERNY JOSEF GUSTAV LEUTNANT Armia austro-węgierska
PASZEK JOHANN JÄGER Armia austro-węgierska
BARCZI ISTVÁN HONVED Armia austro-węgierska
OLASZ IMRE HONVED Armia austro-węgierska
FAJFEREK ANTON JÄGER Armia austro-węgierska
MATYASITS JOSEF INFANTERIST Armia austro-węgierska
KOVACS JOSEF INFANTERIST Armia austro-węgierska
WIMMER ANTON Armia austro-węgierska
BÓCZÁRSKY JOSEF INFANTERIST Armia austro-węgierska
KOSTKA ADOLF PATROUILLENFÜHRER Armia austro-węgierska
DRONAR INFANTERIST Armia austro-węgierska
SZABODA JOSEF INFANTERIST Armia austro-węgierska
HUMKAND INFANTERIST Armia austro-węgierska
KACZMAR INFANTERIST Armia austro-węgierska
WIMET MIŁAIY INFANTERIST Armia austro-węgierska
D'ANCONA OSKAR INFANTERIST Armia austro-węgierska
FISZARI ANTON INFANTERIST Armia austro-węgierska
WANTULAK JOHANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
Imię Nazwisko Stopień Przynależność Ilość
Armia austro-węgierska 45
Armia rosyjska 40