Groby Wojenne
Na terenie małopolski
1263010-006
107
54
Kwatera założona jest na planie prostokąta i podzielona przez główną alejkę na dwie części otoczone żywopłotem. Główny element kwatery stanowi kamienno-betonowa ściana pomnikowa zwieńczona w środkowej części odlewem orła w koronie. Na licu środkowego segmentu pomnika umieszczona jest tablica z napisem: „WIECZNA CHWAŁA BOHATEROM/ POLEGŁYM ZA OJCZYZNĘ/ 1939–1945”. Na bocznych segmentach ściany pomnikowej umieszczone są tablice z nazwiskami pochowanych. W otoczeniu pomnika znajdują prostokątne kwatery ogrodzone betonowymi słupkami na podmurówce, połączonymi metalowymi rurkami. W rzędach po obu stronach alejki rozmieszczone betonowe nagrobki ze ściętym pulpitowo blokiem u wezgłowia, na którym umieszczono metalowy krzyż nawiązujący do Krzyża Grunwaldu oraz tabliczkę z informacją o pochowanym. Alejka wyłożona jest betonowymi płytami, wzdłuż niej rozmieszczone są ławki i klomby.
 
Pochowano tu ok. 100 żołnierzy Wojska Polskiego poległych lub zmarłych w wyniku działań wojennych w 1939 r. Kwatera została założona w 1939 r.  W okresie powojennym chowano tu również żołnierzy Wojska Polskiego, milicjantow i działaczy PPR. W 1958 r. do kwatery przeniesiono ekshumowane z Niecieczy (Osole) szczątki 8 żołnierzy Wojska Polskiego, poległych w 1939 r. W 1958 r. wybudowany został pomnik i betonowe nagrobki z oznaczeniami w formie tabliczek. W 1998 r. na pomniku został osadzony mosiężny odlew orła z koroną.
  • Archiwum Narodowe w Krakowie, Urzęd Wojewódzki Krakowski 1945-19050, sygn. UW II 1019.
  • S. Czerpak, T. Wroński, Upamiętnione miejsca walk i męczeństwa w Krakowie i województwie krakowskim, Kraków 1972, s. 259-260.
  • Księga pochowanych żołnierzy polskich poległych w II wojnie światowej, t. 1. Żołnierze września, cz. 1., s. 50, 80, 93, 115, 127, 163, 217, 219, 279, 282, 287, 295, 317, 333, 343, 380, 406, 431, 433, 491.
  • Księga pochowanych żołnierzy polskich poległych w II wojnie światowej, t. 1. Żołnierze września, cz. 2., s. 26, 32, 33, 43, 62, 69, 100, 124, 135, 139-140, 146, 176, 229, 248, 250, 266, 269, 274, 280, 301, 305, 315, 351.
  • H. K. Kujawa, Księga lotników polskich poległych, zmarłych i zaginionych w latach 1939-1946, T. 1. Polegli w kampanii wrześniowej, pomordowani w ZSRR i w innych okolicznościach podczas okupacji, Warszawa 1989, s. 26, 106, 117-118, 139-140.
  • Pomniki pamięci narodowej z dni walki i męczeństwa na terenie województwa tarnowskiego, praca zbiorowa, Tarnów 1984, s. 25-26.
  • Pomniki i miejsca pamięci narodowej. Przewodnik cz. 1., red.: B. Dziduszko, A. Łabno, A. Smagacz, Tarnów 2006, s. 36.
  • Przewodnik po upamiętnionych miejscach walk i męczeństwa lata wojny 1939-1945, red. Cz. Czubryt-Borkowski in.,Warszawa 1988, s. 729.
  • K. Stepan, R. Rybka, Rocznik oficerski 1939. Stan na dzień 23 marca 1939, Kraków 2006, s. 216, 781.
  • Tarnowskie pomniki. Przewodnik, red.: I. Bończyk, B. Dziduszko, A. Smagacz, Tarnów 2008, s. 50-51.
Nazwisko Imię Stopień Przynależność  
BIALIK JÓZEF SZEREGOWY Wojsko Polskie
BUJAK ANTONI SZEREGOWY Wojsko Polskie
CHMIELEWICZ [CHMIELOWICZ} ADAM SZEREGOWY Wojsko Polskie
DASZKO STEFAN STRZELEC Wojsko Polskie
DĘBIŃSKI JÓZEF STRZELEC Wojsko Polskie
GIESEK FRANCISZEK STRZELEC Wojsko Polskie
WRONA Wojsko Polskie
JASIAK KAPRAL Wojsko Polskie
JAWORSKI SZEREGOWY Wojsko Polskie
JORDAN MAKSYMILIAN SZEREGOWY Wojsko Polskie
KACZOR ANDRZEJ SZEREGOWY Wojsko Polskie
KNIAZIK [KNIAZYK] EMIL SZEREGOWY Wojsko Polskie
KONCKI JAN SZEREGOWY Wojsko Polskie
KRUPIŃSKI ROMAN SZEREGOWY Wojsko Polskie
LASEK JAN [JÓZEF] SZEREGOWY Wojsko Polskie
ŁUSZCZAK SZEREGOWY Wojsko Polskie
MOŻDŻEŃ [MOŻDRZEŃ] HENRYK PORUCZNIK OBSERWATOR Wojsko Polskie
OBOTA BRONISŁAW SZEREGOWY Wojsko Polskie
OLESKI FRYDERYK SZEREGOWY Wojsko Polskie
LIS-OLSZEWSKI [OLSZEWSKI, LIS] FELIKS KAPITAN Wojsko Polskie
OSWALD PAWEŁ Wojsko Polskie
OŻYŁO IGNACY SZEREGOWY Wojsko Polskie
PATARCZOK [POTARCZUK] MIKOŁAJ Wojsko Polskie
PETRYSZYN ALEKSY SZEREGOWY Wojsko Polskie
PSTROKOŃSKI MIROSŁAW PODPORUCZNIK OBSERWATOR Wojsko Polskie
ROZWADOWSKI WŁADYSŁAW SZEREGOWY Wojsko Polskie
RZEPKA ONUFRY SZEREGOWY Wojsko Polskie
SANDROWICZ [SENDROWICZ] JAN SZEREGOWY Wojsko Polskie
SENDUR ANTONI SIERŻANT Wojsko Polskie
SOMSCHWITZ [SANSCHWITZ, SEMSCHWITZ, SCHAMSCHWITZ] ANDRZEJ SZEREGOWY Wojsko Polskie
SLESIAK [SLECIAK] STANISŁAW SZEREGOWY Wojsko Polskie
SOJKA PAWEŁ SZEREGOWY Wojsko Polskie
ŚWIEC JÓZEF Wojsko Polskie
TIMKE KAROL Wojsko Polskie
TROJAN LUDWIK SZEREGOWY Wojsko Polskie
TRYTKO WŁADYSŁAW
TRZASKOŚ [TRZASKOSZ, TRZASKOŃ] FRANCISZEK SZEREGOWY Wojsko Polskie
WASIUTA [WASIULA] STANISŁAW SZEREGOWY Wojsko Polskie
WĄTROBA JÓZEF SZEREGOWY Wojsko Polskie
WIĘCKO [WIENSKO] JAN Wojsko Polskie
WIDEC PIOTR SZEREGOWY Wojsko Polskie
WILCZEK JAN SZEREGOWY Wojsko Polskie
WORWA JÓZEF SZEREGOWY Wojsko Polskie
ŻAK LEON SZEREGOWY Wojsko Polskie
SALACZ ANTONI SZEREGOWY Wojsko Polskie
BUJAK PIOTR SZEREGOWY Wojsko Polskie
BIEGUN JAN Wojsko Polskie
MACHETA JAN Wojsko Polskie
WALC WIESŁAW PODCHORĄŻY Wojsko Polskie
WANAT TOMASZ Wojsko Polskie
KMIECIKOWSKI BERNARD SZEREGOWY Wojsko Polskie
ŁAŚ JAN STRZELEC Wojsko Polskie
DROZD KAROL Wojsko Polskie
CHAŁUPKA TEOFIL Wojsko Polskie
Imię Nazwisko Stopień Przynależność Ilość
Wojsko Polskie 1
Wojsko Polskie 48
Wojsko Polskie 4