Groby Wojenne
Na terenie małopolski
1263010-008
291
125
Kwatera założona jest na planie prostokąta i oddzielona od pozostałej części cmentarza drzewami. Główny element kwatery stanowi betonowy obelisk, osadzony na wysokim stopniowanym postumencie. Na frontowej ścianie obelisku umieszczona jest pięcioramienna gwiazda. We frontową ścianę postumentu wmurowano tablicę z napisami w języku polskim i rosyjskim: „TU SPOCZYWAJĄ ŻOŁNIERZE/ ARMII CZERWONEJ POLEGLI W WALKACH/ Z NIEMCAMI NA OBSZARZE/ POWIATÓW BRZESKIEGO I TARNOWSKIEGO/ W ROKU 1945 ”. Na prawo od pomnika głównego znajduje się betonowa ściana pomnikowa z wmurowanymi dwiema tablicami z nazwiskami poległych. Prostokątne mogiły ziemne ujęte są w betonowe obramowania. Na nich umieszczone są betonowe nagrobki w formie ściętych pulpitowo stel. W lewym górnym rogu steli znajduje się metalowy emblemat przedstawiający pięcioramienną gwiazdę.

Pochowano tu 291 żołnierzy i jeńców sowieckich zmarłych w okresie II wojny światowej. Kwatera została założona w 1946 r. w miejscu pochówku jeńców sowieckich. W 1948 r. przeniesiono tu szczątki żołnierzy poległych na terenie powiatu tarnowskiego i brzeskiego.
  • Archiwum Narodowe w Krakowie, Oddział w Tarnowie, Starostwo Powiatowe w Tarnowie (StT), sygn. 278, 295.
  • S. Czerpak, T. Wroński, Upamiętnione miejsca walk i męczeństwa w Krakowie i województwie krakowski 1939-1945, s. 260.
  • J. Dzierwa, Cmentarz Nowy pod Krzyżem, Tarnów 2001.
  • Nekropolia radzieckie w Polsce południowej na terenie województwa krakowskiego w granicach sprzed 1 czerwca 1975 r., red. A. Pilch, Kraków, Kraków 1976, s. 194-197.
  • Pomniki i miejsca pamięci narodowej. Przewodnik, cz. 1., red.: B. Dziduszko, A. Łabno, A. Smagacz, Tarnów 2006, s. 37.
  • Pomniki pamięci narodowej z dni walki i męczeństwa na terenie województwa tarnowskiego, Tarnów 1984, s. 26-27.
  • Przewodnik po upamiętnionych miejscach walk i męczeństwa lata wojny 1939-1945, red. Cz. Czubryt-Borkowski, Warszawa 1988, s. 729-730.
  • Tarnowskie pomniki. Przewodnik., pod red.: I. Bończyk, B. Dziduszko, A. Smagacz, Tarnów 2008, s. 52-53.
Nazwisko Imię Stopień Przynależność  
ABFAINOW LEIWALKAN RJADOVOJ Armia Czerwona
ACHANOW MUSAKRIM RJADOVOJ Armia Czerwona
AMEZIAM ADONIA RJADOVOJ Armia Czerwona
AFTIENA [AFTIENE] IWAN KONSTANTINOWICZ Armia Czerwona
AITMAUGAMBET [AITMANGAMBETOW] BAIDIN RJADOVOJ Armia Czerwona
AKBEZOW NURDIN RJADOVOJ Armia Czerwona
AKIMOW IWAN RJADOVOJ Armia Czerwona
AKUGAGNAN RJADOVOJ Armia Czerwona
ANANADAROW KAME RJADOVOJ Armia Czerwona
ARESTOW PIOTR Armia Czerwona
ASYEW [ASKYEW] RJADOVOJ Armia Czerwona
BANADOW RJADOVOJ Armia Czerwona
BERDALIEW ONGARKEN RJADOVOJ Armia Czerwona
BESCHELITOW AFANASIJ RJADOVOJ Armia Czerwona
BIBARZEW Armia Czerwona
BIEŁOKOŃ WASILIJ Armia Czerwona
BIEŁOW NIKOŁAJ RJADOVOJ Armia Czerwona
BIEŁKIN Armia Czerwona
BOŁOKIW Armia Czerwona
BOKOW [BOŁKOW] Armia Czerwona
BORTNIK IWAN ALEKSIEJEW [ALEKSIEJEWICZ] Armia Czerwona
BRONIKOW ANDREJ AFAN Armia Czerwona
BURBA PIETR WASILJEWICZ RJADOVOJ Armia Czerwona
CECHMESTER NIKOŁAJ ANDREJEWICZ RJADOVOJ Armia Czerwona
CHWAŁKOW MIKOŁAJ RJADOVOJ Armia Czerwona
CHOŁWA Armia Czerwona
CZABAN MIKOŁAJ MICHAJŁOWICZ RJADOVOJ Armia Czerwona
CZERNIK JOSIF IWANOWICZ Armia Czerwona
CZIKOR ANDRIEJ SIEMIONOWICZ RJADOVOJ Armia Czerwona
CZLEK JAKOW MICHAJŁOWICZ Armia Czerwona
DAUDOW MUKASZ RJADOVOJ Armia Czerwona
DICHAFAROW [DSCHAFAROW] MAMED RJADOVOJ Armia Czerwona
DIELAKOW WASILIJ Armia Czerwona
DURAJEW MACHMUD RJADOVOJ Armia Czerwona
ERINAŁ LEOKADIUSZ RJADOVOJ Armia Czerwona
FIEDOROWICZ MARCZIN RJADOVOJ Armia Czerwona
FIŁATOW ALEKANA RJADOVOJ Armia Czerwona
FIRKAŁO Armia Czerwona
FELDMAN ARON STARSZY SIERŻANT Armia Czerwona
GAGARIN Armia Czerwona
GAGŁAJEW RJADOVOJ Armia Czerwona
GAGŁAJEW DMITRIJ RJADOVOJ Armia Czerwona
GIEORGIJEWICZ Armia Czerwona
GORIŁOWA MARIJA RJADOVOJ Armia Czerwona
GRICA MIKOŁAJ RJADOVOJ Armia Czerwona
HADE ALIJEW RJADOVOJ Armia Czerwona
IBATOW RJADOVOJ Armia Czerwona
IBRACHIMOW MAXIM RJADOVOJ Armia Czerwona
JEGASARJAN [JEGASARIEW] BAŁABEK RJADOVOJ Armia Czerwona
WŁASIK MICHAIŁ JEMIELIANOWICZ RJADOVOJ Armia Czerwona
KACZENKO ZIENIE RJADOVOJ Armia Czerwona
KADO MATADOW [MATADOR] RJADOVOJ Armia Czerwona
KANNICHORO OMAR RJADOVOJ Armia Czerwona
KAMIENIEW MICHAIŁ RJADOVOJ Armia Czerwona
KAPINOS JUDYM RJADOVOJ Armia Czerwona
KARDOSZ WŁADISŁAW RJADOVOJ Armia Czerwona
KASJANOW MICHIŁ RJADOVOJ Armia Czerwona
KLIMENKO PIETRO RJADOVOJ Armia Czerwona
KOBYŁON [KOPYTOŃ] MIKOŁAJ RJADOVOJ Armia Czerwona
KOLSCHA ALIJEW RJADOVOJ Armia Czerwona
KOROTKICH RJADOVOJ Armia Czerwona
DMITRIJ PIETROWICZ KOROTKOW STARSZY LEJTNANT Armia Czerwona
KOWALCZUK PIOTR KORNIEJEWICZ RJADOVOJ Armia Czerwona
KOZAK SIERGIEJ FIODOROWICZ [FIEDOROWICZ] RJADOVOJ Armia Czerwona
KUGUJAN AVETIS RJADOVOJ Armia Czerwona
KURMANBAJEW KADRALI RJADOVOJ Armia Czerwona
MAKAMBETSCHEN [MAKAMBETSCHA] KULIGIN [KULIKIN] RJADOVOJ Armia Czerwona
MAKZUMOW NORGALI RJADOVOJ Armia Czerwona
MAMDUREJEW [MAMDUZEJEW] MASAR [MAZAR] RJADOVOJ Armia Czerwona
MAMEDOW HASA [HAZA] RJADOVOJ Armia Czerwona
MIEDZIANIK IWAN RJADOVOJ Armia Czerwona
MIRMANOW DŻIMASCHAN RJADOVOJ Armia Czerwona
MOSKWA JOSIF Armia Czerwona
MURAJEW AFANASJ RJADOVOJ Armia Czerwona
NAHEBETJAM HAMAJAK RJADOVOJ Armia Czerwona
NAROŻNY MIKOŁAJ STARSZY SIERŻANT Armia Czerwona
NASSAROF KATIOS RJADOVOJ Armia Czerwona
NOWIKOWA [NIWIKOWA] MARIJA ADAMOWNA RJADOVOJ Armia Czerwona
NOWARSKIJ ALIEKSIEJ RJADOVOJ Armia Czerwona
OGANJAN SERGO RJADOVOJ Armia Czerwona
OTSCHERETNI JÓZEF RJADOVOJ Armia Czerwona
PAPYKJAN RJADOVOJ Armia Czerwona
PATJUK DMITRIJ KLIMOWICZ RJADOVOJ Armia Czerwona
PAWLENKO RJADOVOJ Armia Czerwona
PAWŁOW NIKOŁAJ ARTIEMOWICZ Armia Czerwona
PINCZUK IWAN ALEKSIEJEWICZ RJADOVOJ Armia Czerwona
PIWARSKIJ OSIP SANITARIUSZ Armia Czerwona
PIWOWARSKIJ ALEKSIEJ FIEDOROWICZ [FIODOROWICZ] MŁODSZY SIERŻANT Armia Czerwona
PLESZKO WASILJEWICZ Armia Czerwona
POŁADKO WASILIJ RJADOVOJ Armia Czerwona
PSZENICZNIUK NIKON FIEDOROWICZ SIERŻANT Armia Czerwona
ROZANOW BORIS WASILJEWICZ Armia Czerwona
RUKOSUJEW STIEPAN WASILJEWICZ SIERŻANT Armia Czerwona
SAJFUDINOW SIERATDIM RJADOVOJ Armia Czerwona
SAKIREJEW ASCHEMACHMED RJADOVOJ Armia Czerwona
SCHABLIN MICHAIŁ RJADOVOJ Armia Czerwona
SCHEKSAMBAJEW BROSKEK Armia Czerwona
SCHOREPZOW [SCHEROPCOW] Armia Czerwona
SCHUMAMETOW RJADOVOJ Armia Czerwona
SCHUMAMETOW ORAB RJADOVOJ Armia Czerwona
SMIŁKOW ALEKSANDR RJADOVOJ Armia Czerwona
SOBOLJEW MIKOŁAJ Armia Czerwona
SOKOŁOW ZACHAR Armia Czerwona
SZCZERBA ALEKSANDR RJADOVOJ Armia Czerwona
SZEPTIEFRAC IWAN RJADOVOJ Armia Czerwona
SZUŁAK TEODOR RJADOVOJ Armia Czerwona
TALIPBEJ NIASOW RJADOVOJ Armia Czerwona
TASCHENBAJEW RJADOVOJ Armia Czerwona
TAUSCHIJEW RJADOVOJ Armia Czerwona
JACIUK PAWIEŁ TIERIENTJEWICZ RJADOVOJ Armia Czerwona
TIMOSZENKO ANDRIEJ RJADOVOJ Armia Czerwona
TIMOSZENKO GRIGORIJ NIKOŁAJEWICZ RJADOVOJ Armia Czerwona
TITAR MICHAIŁ WASILJEWICZ SIERŻANT Armia Czerwona
TRIFONOW RJADOVOJ Armia Czerwona
TITOW NIKOŁAJ SIERŻANT Armia Czerwona
TKACZEW JAKOW IWANOWICZ Armia Czerwona
TSZERMISOW RJADOVOJ Armia Czerwona
USAKOW CHAZJAK SZAJZAK RJADOVOJ Armia Czerwona
UTBASAROW UŁAMDSAN RJADOVOJ Armia Czerwona
WIEJCBLIT [WIEJEBLIŁ] ABRAM MOJSIEJEWICZ LEJTNANT Armia Czerwona
ZAPISOCZNYJ GRIGORIJ RJADOVOJ Armia Czerwona
ZIERIEBIATEW Armia Czerwona
ZUGAŁOW Armia Czerwona
ŻUBIKAŁ [ŻBIKAŁ] JEMILJAN Armia Czerwona
PIECZERSKIJ MICHAIŁ BORISOWICZ Armia Czerwona
Imię Nazwisko Stopień Przynależność Ilość
Armia Czerwona 166