Groby Wojenne
Na terenie małopolski
1263010-016
2
2
Mogiła ziemna, u wezgłowia betonowy krzyż z tabliczką w kształcie tarczy na skrzyżowaniu ramion. Na tablicy umieszczona jest płaskorzeźba wojskowego orzełka oraz napis: „TU SPOCZYWAJĄ/ Ś.†P./ ONYSKOW/ IWAN/ UR. 1914/ BAŁABAN/ WASYL/ UR. 1913/ Z KOŁOMYI/ POLEGLI ZA OJCZYZNĘ/ DN. 7.IX.1939/ CZEŚĆ ICH PAMIĘCI”. Krzyż i tabliczka pomalowane są na kolor srebrny.
 
Pochowano tu dwóch żołnierzy poległych 7 września 1939 r. w rejonie Klikowej.
  • S. Czerpak, T. Wroński, Upamiętnione miejsca walk i męczeństwa w Krakowie i województwie krakowskim 1939-1945, Kraków 1972, s. 258- 259.
  • Księga pochowanych żołnierzy polskich poległych w II wojnie światowej, T. 1., cz. 1., Pruszków, s. 62.
  • Księga pochowanych żołnierzy polskich poległych w II wojnie światowej, T. 1., cz. 2., Pruszków, s. 35.
  • Pomniki pamięci narodowej z dni walki i męczeństwa na terenie województwa tarnowskiego, Tarnów 1984, s. 30.
Nazwisko Imię Stopień Przynależność  
BAŁABAN WASYL STRZELEC Wojsko Polskie
ONYSKOW [ONYSKÓW] JAN [IWAN] STRZELEC Wojsko Polskie