Groby Wojenne
Na terenie małopolski
1219040-013
1
0


Mogiła ziemna z metalowym krzyżem.  


Pochowany jest tu żołnierz niemiecki, który został rozstrzelany przez żołnierzy sowieckich na terenie pobliskiego gospodarstwa.

Imię Nazwisko Stopień Przynależność Ilość
Armia niemiecka 1