Groby Wojenne
Na terenie małopolski
1208010-002
41
41
Cmentarz założony jest na planie prostokąta i ogrodzony murkiem z betonowych bloczków. Ma formę ziemnego kopca, zwieńczonego tablicą z ciemnego kamienia, osadzoną na prostopadłościennym postumencie. Na tablicy znajduje się napis: „TU SPOCZYWA CZTERDZIESTU JEDEN/ ŻOŁNIERZY ARMII NIEMIECKIEJ, / KTÓRZY ZGINĘLI PODCZAS KATASTROFY KOLEJOWEJ 3 LISTOPADA 1914 r./ CHARSZNICA LISTOPAD 2003”. Tablica poprzedzona jest schodami z kostki brukowej.
 
Pochowano tu 41 żołnierzy armii niemieckich, którzy zginęli w wyniku katastrofy kolejowej 3 listopada 1914 r. w okresie działań wojennych. Pierwotnie cmentarz był ogrodzony niskim kamiennym murkiem, a na kopcu znajdował się duży kamienny blok z napisem w języku niemieckim i nazwiskami pochowanych. Po jego obu stronach umieszczone były mniejsze płyty z napisami w języku niemieckim.
  • Archiwum Narodowe w Krakowie, Ekspozytura w Spytkowicach, C. i K. Komenda Powiatowa w Miechowie.
  • Archiwum Państwowe w Kielcach, Urząd Wojewódzki Kielecki 1919-1939, sygn. 15195, 15221, 17474.
  • U. Oettingen, Cmentarze I wojny światowej w województwie kieleckim, Warszawa-Kraków 1988, s. 100-101.
  • J. Pałosz, Śmiercią złączeni. O cmentarzach z I wojny światowej na terenach Królestwa Polskiego administrowanych przez Austro-Węgry, Kraków 2012, s. 148, 222, 257, 277, 350-352.
Nazwisko Imię Stopień Przynależność  
ANDERT OTTO PIONIER Armia niemiecka
AUFT FRITZ Armia niemiecka
BATTLER JOHANN GEFREITER Armia niemiecka
BEINKE HEINRICH GEFREITER Armia niemiecka
BIEDERMANN JOHANN GEFREITER Armia niemiecka
BITLERF [BITLAUF] RICHARD GEFREITER Armia niemiecka
BROD KONRAD GEFREITER Armia niemiecka
BUCHHOLZ OTTO PIONIER Armia niemiecka
BUCHHOLZ WALTER PIONIER Armia niemiecka
EVERDIMO JOHANN GEFREITER Armia niemiecka
GENRATH JOSEF PIONIER Armia niemiecka
HAHL [HOCHL] PHILLIP GEFREITER Armia niemiecka
HEMPEL FRIEDRIECH PIONIER Armia niemiecka
HETTRUP THEODOR GEFREITER Armia niemiecka
JOHN JOHANNES PIONIER Armia niemiecka
KLATH ERICH PIONIER Armia niemiecka
KRÖMER ROBERT PIONIER Armia niemiecka
KUHFELD FRIEDRICH PIONIER Armia niemiecka
LEHMANN PAUL GEFREITER Armia niemiecka
LINDNER [LINDERER] ROBERT PIONIER Armia niemiecka
MEYER ERIEL [ERICH] GEFREITER Armia niemiecka
NEUBEN OTTO VIZE-FELDWEBEL Armia niemiecka
NÖSKE HANS PIONIER Armia niemiecka
PASSOTH OSWALD UNTEROFFIZIER Armia niemiecka
PETERWEICH HERMANN GEFREITER Armia niemiecka
PEZALD OTTO PIONIER Armia niemiecka
PLATZ PETER PIONIER Armia niemiecka
SACHMANN WILHELM PIONIER Armia niemiecka
SCHEITER PETER GEFREITER Armia niemiecka
SCHIRMER HERMANN GEFREITER Armia niemiecka
SCHUBERT ROBERT PIONIER Armia niemiecka
SENS GUSTAV PIONIER Armia niemiecka
KARL SIMON PIONIER Armia niemiecka
SPETTO OTTO GEFREITER Armia niemiecka
STEIMER [STEINER] ERNST PIONIER Armia niemiecka
THIEL FELIX Armia niemiecka
TIELITZ HERMANN PIONIER Armia niemiecka
VIEBIG HERMANN LEUTNANT Armia niemiecka
WENZEL WILHELM FELDWEBEL Armia niemiecka
WINDELBATH RICHARD PIONIER Armia niemiecka
REISCH PAUL PIONIER Armia niemiecka