Groby Wojenne
Na terenie małopolski
02 1944
Armia Ludowa