Groby Wojenne
Na terenie małopolski
15 08 1944
IWANOWICE
IWANOWICE