Groby Wojenne
Na terenie małopolski
06 03 1945
KL AUSCHWITZ
syn Czesławy Zdrojewskiej, ur. 18.01.1917