Groby Wojenne
Na terenie małopolski
09 03 1945
KL AUSCHWITZ
syn Heleny Kostara, ur. 18.05.1922 w Warszawie, przywiezionej do KL Auschwitz z obozu przejściowego w Pruszkowie w sierpniu 1944 r.