Groby Wojenne
Na terenie małopolski
01 03 1945
córka Anny Jesiotr z Warszawy, ur. 24.07.1911