Groby Wojenne
Na terenie małopolski
19 01 1945
Armia Czerwona