Groby Wojenne
Na terenie małopolski
20 11 1914
Armia rosyjska