Groby Wojenne
Na terenie małopolski
12 01 1914
Armia austro-węgierska