Groby Wojenne
Na terenie małopolski
09 1939
TRZEBINIA
z domu Zięba żona Wojciecha