Groby Wojenne
Na terenie małopolski
09 1939
WODNA
WODNA
z domu Obrok żona Leopolda