Groby Wojenne
Na terenie małopolski
1944
Armia Krajowa