Groby Wojenne
Na terenie małopolski
1945
Armia Krajowa