Groby Wojenne
Na terenie małopolski
06 09 1939
BĘDZIN
syn Bendyta i Chari z d. Wilder