Groby Wojenne
Na terenie małopolski
1914
Armia niemiecka
grób nr 96