Groby Wojenne
Na terenie małopolski
19 11 1914
Legiony Polskie
ŻOŁYNIA POW. ŁAŃCUT
zmarł z ran