Groby Wojenne
Na terenie małopolski
19 11 1914
Legiony Polskie
RORHARDÓW POW. ZŁOCZÓW
syn Emila