Groby Wojenne
Na terenie małopolski
19 11 1914
Armia austro-węgierska