Groby Wojenne
Na terenie małopolski
28 11 1914
Armia austro-węgierska