Groby Wojenne
Na terenie małopolski
29 09 1914
Armia austro-węgierska