Groby Wojenne
Na terenie małopolski
27 04 1915
Armia austro-węgierska