Groby Wojenne
Na terenie małopolski
08 03 1915
Armia austro-węgierska
grób nr 3