Groby Wojenne
Na terenie małopolski
17 02 1915
Armia austro-węgierska
grób nr 11