Groby Wojenne
Na terenie małopolski
11 01 1915
Armia austro-węgierska
grób nr 3/781