Groby Wojenne
Na terenie małopolski
06 03 1915
Armia austro-węgierska
grób nr 10