Groby Wojenne
Na terenie małopolski
08 05 1944
Armia Krajowa