Groby Wojenne
Na terenie małopolski
1945
Armia Czerwona
mogiła nr 9