Groby Wojenne
Na terenie małopolski
25 02 1945
Armia Czerwona
mogiła nr 4