Groby Wojenne
Na terenie małopolski
04 03 1915
Armia austro-węgierska
grób nr 22