Groby Wojenne
Na terenie małopolski
06 12 1914
Legiony Polskie