Groby Wojenne
Na terenie małopolski
09 12 1914
Armia austro-węgierska
grób nr 4