Groby Wojenne
Na terenie małopolski
22 11 1914
Armia austro-węgierska
grób nr 5