Groby Wojenne
Na terenie małopolski
27 08 1914
Armia austro-węgierska
grób nr 7