Groby Wojenne
Na terenie małopolski
21 11 1914
Armia austro-węgierska
grób nr 9