Groby Wojenne
Na terenie małopolski
11 12 1914
Armia niemiecka
grób nr 5