Groby Wojenne
Na terenie małopolski
14 11 1914
Armia austro-węgierska
grób nr 6