Groby Wojenne
Na terenie małopolski
26 02 1915
Armia austro-węgierska
grób nr 9