Groby Wojenne
Na terenie małopolski
1942
kobieta o nazwisku Singer