Groby Wojenne
Na terenie małopolski
25 12 1914
Armia austro-węgierska