Groby Wojenne
Na terenie małopolski
13 02 1915
Armia austro-węgierska