Groby Wojenne
Na terenie małopolski
15 09 1917
Armia austro-węgierska