Groby Wojenne
Na terenie małopolski
22 12 1914
Armia austro-węgierska