Groby Wojenne
Na terenie małopolski
08 03 1915
Legiony Polskie
STANISŁAWOWICE [STANISŁWICE]
Były uczeń gimnazjum polskiego w Częstochowie
  • „Goniec Częstochowski", 1915, nr 77 (26 III),s . 2.