Groby Wojenne
Na terenie małopolski
23 11 1944
Armia Krajowa
MOGIŁA [OBECNIE CZĘŚĆ KRAKOWA]